Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

2 cái cục cưng

2 CÁI CỤC CƯNG
(Christian Luca)


Yêu lắm 2 cái cục cưng
Đêm nào cũng thức canh chừng đón ba
Xe vừa mới đỗ cửa nhà
Rối rít mở cửa nhào ra reo mừng.Xông vào lục túi tứ tung
Coi ba nó khùng quà cáp ra sao
Mang về những thứ gì nào
Giống mẹ về chợ như bao nhiêu người.


Nhiều bữa sướng tưởng chết thôi
Lắm khi ời ời con bắt đền ba
Đã biểu mua thứ ấy mà !
Sao lại không đúng giận nha hổng thèm.


Riêng nhõn mỗi thằng cu em
Tay chân tíu tít như đèn kéo quân
Nhớ con ba nó bần thần
Hít lấy hít để từ chân tới đầu.


Những khuya làm trễ quá lâu
Sắp sang ngày mới đèn dầu cạn phao
2 đứa chẳng chịu ngủ nào
Nhìn ra cửa số ngóng sao trên trời.


Khuya nay tuyết trắng rơi rơi
  Đường trơn lần hồi độc mã đơn thương
Một mình một xe trên đường
Nhớ con tức cảnh thê lương đêm dài...D-Germany 11-01-201

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét