Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Tết ông táo 2017 nhà Christian Luca

23 TẾT ÔNG TÁO NHÀ CHRISTIAN LUCA
(Christian Luca)


Tháng chạp ngày hai mươi ba (23/12)
Ông Công ông Táo rứa mà vui thay
Nhà Christian Luca ăn dầy
Táo quân cỡi chép thăng mây về trời.


Mang sớ tâu Ngọc Hoàng chơi
Năm qua địa lợi thiên thời ra sao
Tới cổng còn chưa kịp chào
Ngọc Hoàng đã triệu: - Táo rể tao cho vào.


Lẹ lên đừng có tào lao
Bẩm coi chúng nó thế nào được thua
Nghe nói hạ giới mất mùa
Thiên tai địch họa nắng mưa thất thường.


Dạ tâu con cái họ Vương
Được mùa trúng lớn thẳng đường công danh
Khỏe ngoan siêng chăm học hành
Vợ chồng con cái nổi danh như cồn.


Cầu một mà lại được hơn
Nước người chuông đấm kinh hồn sấm vang
Phu sướng phụ tùy chàng nàng
Vật vã tới sáng từ hang lên bờ.


Lại sanh quý tử như mơ
Thằng nhỏ tướng mạo bất ngờ hệt cha
Ăn như rồng cuốn rõ là
Gối cao ngủ kỹ ngộ ta quá trời.


Ngọc Hoàng nghe thế cười vui
Vuốt râu rung đùi khoái chí oang oang
Chúng nó tứ tử trình làng
Thiên Bảo Thiên Phú giỏi giang nhất rồi.


Ngày cùng tháng tận đến nơi
Năm hết tết đến mọi người mau mau
Nếu không còn có sớ tâu
Bãi triều mẹ đĩ cửa sau đang chờ.
Germany 23 tháng chạp tết ông Táo 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét