Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Nhìn đểu

NHÌN ĐỂU
(Christian Luca)


2 thằng nhìn đểu Papa
Ra điều ông già cậy nhớn hẳn thôi
Nhìn mắt biết hết cả rồi
Chúng mày ghê thiệt dám chơi ông à.


 

Thanh thiên bạch nhật rõ nha
Mắt na mới nứt có mà kìa coi
Nuôi ong tay áo thật rồi
Hùa nhau trả đũa khơi khơi thiệt tình.


 

Từ lúc chúng mày chửa sinh
Ông đã cực hình toát hết mồ hôi
Đầu gối sưng tấy cả rồi
Suốt đêm hì hục đúc vôi têm trầu.


 

Của ngon vật lạ đẩu đâu
Kính thưa các loại tây tầu nhật ta
Khuân về đầy nhóc một nhà
Nuôi chúng mày lớn chừ ra thế này.


 

Ông là ông cứ thẳng tay
Nát roi tuốt xác tụi mày mới kinh
Chừa thói nhìn đểu soi hình
Con với chả cái thành tinh cả rồi...


 D-Germany 10-01-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét