Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Ngày đầu ăn dặm

NGÀY ĐẦU ĂN DẶM
(Christian Luca)


Hôm qua bác sỹ Nhi khoa
Dặn đi dặn lại rằng là chớ quên
Con ngài thằng nhỏ...đâu hiền
Khỏe lanh chắc nịch như đanh đóng thuyền.Ăn dặm đến lúc phải nên
Chớ Bình hoài bú mất tiền tật mang
3 tháng 21 ngày tuổi sô hàng
Bác sĩ bắt phải sang ngang cuộc đời?


Quan trọng chớ đâu chiện chơi
Nhỡ sao mai mốt lỡ rồi biết sao
Sáng nay lần đầu thử nào
Thằng nhỏ bá đạo siêu sao quá chừng.


Lọ loại 125g tửng tưng
Một lèo cái phựt nửa mừng nửa no
Thiệt là ngon bổ thơm tho
Tư bổn có khác giỏi trò chiềng mơi.


Tiền nào của ấy thượng thời
Thằng con căng bụng phởn chơi toét cười
Thương thằng anh nó quá thôi
Lúc xưa thủa thời sanh ở Vietnam.


Chất lượng Đức quốc khỏi bàn
Đồ ăn thức uống sao mang hết về
Các lại thuốc mà thấy mê
Chỉ trẻ con Đức xin thề hưởng thôi.


Ăn dặm coi vậy khỏe rồi
Mẹ thằng cu tí khỏi phơi trái bầu
Con khóc dẫu đang ở đâu
Vén màn vạch hết để sầu cho ba
Một ngày đáng nhớ thấy pà...
D-Germany 12-01-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét