Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Mùa đông chết

MÙA ĐÔNG CHẾT
(Christian Luca)


Mùa đông chết lạnh cứng người
Đầu năm đất trời giá lạnh đóng băng
Tủ lạnh cũng chả lạnh bằng
Ông trời ác thật lưới giăng giết người.


Tinh mơ sáng sớm mèng ơi
Bước ra ngoài trời mát mặt làm sao
Ghé tai cái lạnh thì thào:
- Chào người dậy sớm trước bao nhiêu người.


Mềnh la : Đừng có rỡn chơi
Nếu còn rơi tuyết ông thời chẳng tha
Sao thể đi làm được à
Ổ khóa đóng đá khỏi tra cái thìa.


Hắn biểu cứ yên trí đê
Toàn bộ nước Đức chớ gì mình ai
Đâu có ghét bỏ mình Ngài
Ai biểu dậy sáng sớm mai làm gì.


Nổ máy nước kiệu ngựa phi
Ông thách mặc sức mày đì thử xem
Mấy chục mùa đông đã quen
Lạnh thế lạnh nữa bõ bèn gì đâu.

D-Germany 06-01-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét