Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

Con trời cháu tiên

CON TRỜI CHÁU TIÊN
(Bài số: 105)


Mẹ con: Tiên Cúc giáng trần
Thương cha hạ giới lần chần...hồi thiên
Cả hai quỳ trước cửa thiền
Phật thương cho tặng cháu tiên con về.


Thỏa lòng mong ước phu thê
Cửa nhà vàng rực bốn bề Cúc Tiên
Sâm banh sấm nổ vang rền
Bảo Nhi sao thấy wá hên con àh.


Nhà mình hai nước cách xa
Trái tim ba để ở nhà cho con
Giữ yên trời đất vuông tròn
Ba mẹ sung sướng có con trong đời.


Con iu con cháu của trời
Lớn nhanh con nhé bạn chơi đang chờ
Nhà mình Tân Phước Khánh như mơ
Quê mẹ Tiên Cúc rực cờ...vàng hoa.
Germany 12h30 trưa 26/06/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét