Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Thương vợ

THƯƠNG VỢ
( Bruno)


Chồng nằm cho vợ bước qua
Người ta nói rứa là chồng nghén thay
Vợ yêu nhăn nhó mặt mày
Biếng ăn ói mửa chồng nay mất hồn.


Xót thương vợ...muốn chết luôn
Chỉ mong vợ khỏe hết buồn nhiều may
Bầu mang chín tháng mười ngày
Ước sao có thể chồng thay vợ liền.


Vợ yêu của chồng...Cúc Tiên
Thảo thơm đức độ lành hiền chỉ chăm
Chồng ráng hết sức siêng năng
Am tâm vợ chớ lăn tăn điều gì.


Đời mình đẹp nhứt một khi
Yêu thương hạnh phúc cùng đi một đường
Gánh vác san sẻ yêu thương
Buồn vui khổ cực nhịn nhường sớt chia.


Một hai tháng nữa chồng dzìa
Săn sóc chăm vợ sớm khuya tận tường
Giặt giũ cơm nuớc tinh tươm
Tối đến xoa bụng...vợ nhường chồng dzui.
Germany 22h25 khuya 16/06/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét